Όροι Χρήσης 

Αυτός ο δικτυακός τόπος (η «Ιστοσελίδα») λειτουργείται απο την Fallinlove η οποία απο το εξής θα αποκαλείται “Εταιρία”.
Οι Όροι Χρήσης που παρατίθενται παρακάτω δεσμεύουν όλους τους χρήστες αυτής της Ιστοσελίδας. Κατευθύνοντας τον περιηγητή σας σε αυτόν τον ιστότοπο ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο πρόσβαση στις σελίδες αυτής της ιστοσελίδας, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η Εταιρία μπορεί να αλλάξει τους Όρους Χρήσης ή μπορεί να τροποποιήσει ή να διακόψει την Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτήν ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί περαιτέρω ή να συνεχίσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο σε οποιονδήποτε επισκέπτη, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε χρήστη που η Εταιρία κρίνει ότι παραβιάζει οποιαδήποτε πτυχή αυτών των Όρων Χρήσης. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα,  να ζητήσει και να λάβει οποιαδήποτε άλλα ένδικα μέσα  διαθέτει, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ως αποτέλεσμα της παραβίασης εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης πράξης ή παράλειψη σας προκαλεί αξίωση από την Εταιρία.

Μόνο ενήλικοι χρήστες
Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 18 ετών. Αν είστε κάτω των 18 ετών, δεν έχετε εξουσιοδότηση για τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και δεν θα έχετε πρόσβαση σε οποιεσδήποτε λειτουργίες αυτού του Δικτυακού Τόπου που σας επιτρέπουν να παρέχετε πληροφορίες ή να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους χρήστες αυτής της Ιστοσελίδας.

Προσωπική ασφάλεια
Η Εταιρία σας εφιστά την προσοχή πριν απο την ανταλλαγή προσωπικών προσδιοριστικών πληροφοριών με άλλους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας. Η  Εταιρία δεν διερευνά τα ιστορικά στοιχεία των μελών της, δεν επιχειρεί να επαληθεύσει τις δηλώσεις των μελών της, αλλά διατηρεί το δικαίωμά της να διεξάγει οποιαδήποτε επιθεώρηση στοιχείων  (οπως είναι οι αναζητήσεις καταχώρισης καταδίκης σεξουαλικού περιεχομένου), ανά πάσα στιγμή και χρησιμοποιώντας διαθέσιμες δημόσιες εγγραφές .

Η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η φύση αυτής της Ιστοσελίδας προωθεί την ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών από τους χρήστες προς άλλους χρήστες. Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι ασφαλές να έχετε άμεση επαφή με άλλους χρήστες αυτής της Ιστοσελίδας. Οι τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν στους χρήστες του Διαδικτύου να αποκτούν προσωπικές πληροφορίες και να εντοπίζουν άλλους χρήστες με πολύ τρόπους μη θεμιτούς. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ορισμένες ευρέως διαθέσιμες εμπορικές μηχανές αναζήτησης στο Διαδίκτυο για να εντοπίσετε το σπίτι ενός ατόμου μόνο χρησιμοποιώντας το σωστό όνομα αυτού του ατόμου. Αν πιστεύετε ότι οποιοσδήποτε χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου σας παρενοχλεί ή χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για παράνομους σκοπούς, σας συνιστούμε πρώτα να ενημερώσετε τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου και στη συνέχεια να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας σχολίων  έτσι ώστε να μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Αν είστε κάτω των 18 ετών, αλλά κατά καταχρηστικό τρόπο αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα με την παροχή ψευδών πληροφοριών σε εμάς, όχι μόνο είστε ένας μη εξουσιοδοτημένος χρήστης αυτής της ιστοσελίδας αλλά συνεργείτε  στην παραβίαση των όρων χρήσης, πράξη που μπορεί επίσης να θέτει τον εαυτό σας και άλλους σε κίνδυνο . ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ (άμεσα ή έμμεσα) ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία παρέχεται σε εσάς από άλλους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας με νόμιμο και υπεύθυνο τρόπο. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε προσωπικές πληροφορίες για άλλους χρήστες αυτής της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε λόγο χωρίς τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη που σας έχει παράσχει αυτές τις πληροφορίες.

Λίστα μελών και άλλες πληρωμένες λειτουργίες
Η αρχική εγγραφή είναι δωρεάν,κατά την εγγραφή του χρήστη γίνεται επαλήθευση του email, σε διαφορετική περίπτωση, μετά το πέρας 3 ημερών, η αίτηση διαγράφεται. Αν θέλετε να κάνετε αναβάθμιση σε μια ιδιότητα μέλους ή σε οποιαδήποτε άλλη πληρωμένη λειτουργία, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

Υποχρεωτική ανάρτηση πραγματικής και ευδιάκριτης φωτογραφίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση χρήσης υπηρεσιών της Εταιρίας είναι η ανάρτηση πραγματικής και ευδιάκριτης φωτογραφίας του μέλους η οποία θα ελέγχεται.

Υποχρεωτική η δήλωση πραγματικού και ενεργού email. 
Απαραίτητη προϋπόθεση χρήσης υπηρεσιών της Εταιρίας είναι η δήλωση πραγματικού και ενεργού email για αυτό το λόγο κατά την εγγραφή του χρήστη, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, γίνεται επαλήθευση του email, σε διαφορετική περίπτωση, μετά το πέρας 3 ημερών, η αίτηση διαγράφεται. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης και σε περίπτωση μη τήρησης του παραπάνω όρου δικαιούται να διαγράψει τον λογαριασμό του χρήστη.

Χρέωση και πληρωμή.
Η Εταιρία σας χρεώνει για τη χρήση της Υπηρεσίας συνδρομής. Συμφωνείτε να καταβάλετε στην Εταιρία όλες τις χρεώσεις εφόσον  εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρία μπορεί να διορθώσει τυχόν σφάλματα χρέωσης ή λάθη που κάνει, ακόμη και αν έχει ήδη ζητήσει ή λάβει πληρωμή. Συμφωνείτε να διατηρείτε τις τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για τον λογαριασμό σας.

Ακύρωση συνδρομής.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ακύρωσης της αγοράς και επιστροφής των χρημάτων σας, έχετε το δικαίωμα εντός 14 ημερών να αποστείλετε το info@fallinlove.gr ένα email με θέμα “Ακύρωση συνδρομής” απο το email με το οποίο έχετε εγγραφεί και θα επισυνάψετε στοιχεία ταυτοποίησης και έναν λογαριασμό IBAN για να μπορέσει να σας επιστραφεί το ποσό.

Συμπεριφορά χρηστών
Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς ή παράνομης χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεσα την παροχή υπηρεσιών προς τον επισκέπτη/χρήστη/μέλος απενεργοποιώντας τους κωδικού πρόσβασης και αποκλείοντας την περαιτέρω συμμετοχή του στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας. Ομοίως το αυτό δικαίωμα αποκλεισμού και απενεργοποίησης διατηρεί η Εταιρία σε περίπτωση αδράνειας του δικαιούχου επισκέπτη/χρήστη/μέλους να χρησιμοποιήσει τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών εκτός αν έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση της Εταιρία.

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής από τον χρήστη. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο επισκέπτης/χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρία εκ του λόγου αυτού.

Μυστικότητα
Θα πρέπει να εκτιμήσετε ότι όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να είναι προσιτές στο κοινό. Σημαντικές και ιδιωτικές πληροφορίες θα πρέπει να προστατεύονται από εσάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και δεν ευθυνόμαστε για την αποτυχία προστασίας, για την ιδιωτικότητα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για άλλες πληροφορίες που μεταφέρονται μέσω του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε άλλου δικτύου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Εταιρίας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο. Η πολιτική απορρήτου ενσωματώνεται και αποτελεί μέρος αυτών των Όρων Χρήσης.

Ασφάλεια
Η Εταιρία χρησιμοποιεί τις τυποποιημένες προσπάθειες του κλάδου, όπως τα τείχη προστασίας, για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών σας. Ωστόσο, δεν υπάρχει τέλεια ασφάλεια στο διαδίκτυο. Η Εταιρία δεν μπορεί και δεν εγγυάται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης που παρέχονται σε εμάς δεν θα δημοσιοποιηθούν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Πρόσβαση και ιδιοκτησιακά δικαιώματα
Εφόσον συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, είστε εξουσιοδοτημένοι να αποκτήσετε πρόσβαση, να χρησιμοποιήσετε και να δημιουργήσετε περιορισμένο αριθμό αντιγράφων πληροφοριών και υλικού που διατίθενται σε αυτόν τον Ιστότοπο μόνο για σκοπούς προσωπικής σας χρήσης, προκειμένου να μάθετε περισσότερα για την Εταιρία ή τα προϊόντα της και να επικοινωνείτε με την Εταιρία ή να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της. Οποιαδήποτε αντίγραφα που πραγματοποιούνται από εσάς πρέπει να διατηρούν χωρίς τροποποίηση οποιαδήποτε και όλες τις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων και άλλα σήματα ιδιοκτησίας. Οι σελίδες και το περιεχόμενο αυτού του Δικτυακού Τόπου δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να διανεμηθούν, να τροποποιηθούν, να δημοσιευτούν ή να μεταδοθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για δημιουργική εργασία ή για πώληση ή προώθηση άλλων προϊόντων. Η παραβίαση αυτού του περιορισμού μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συμβατικών δικαιωμάτων της Εταιρία ή τρίτων που απαγορεύεται από το νόμο και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το λογαριασμό των παραβατών των όρων χρήσης χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Τα αναγνωριστικά σήματα που χρησιμοποιούνται είναι ιδιοκτησία της Εταιρίας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτά τα σήματα για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρία. Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά παραπάνω, αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν σας παρέχουν οποιαδήποτε ρητή, σιωπηρή ή άλλη άδεια ή δικαίωμα βάσει οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος ή πνευματικών δικαιωμάτων της Εταιρία ή τρίτου μέρους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρία ενδέχεται να συμφωνήσει να σας παρέχει πρόσβαση σε ασφαλείς σελίδες προστατευμένες με κωδικό πρόσβασης της Ιστοσελίδας. Η πρόσβαση αυτή περιορίζεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους χρήστες. οποιαδήποτε απόπειρα από εσάς να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές χωρίς άδεια μπορεί να σας επιβάλει ποινική ή αστική ευθύνη.

Συνδέσεις
Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν ή δεν ελέγχονται από την Εταιρία. Η χρήση αυτών των συνδέσεων για την πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου είναι με δική σας ευθύνη. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών ή υπηρεσιών ή προϊόντων που πωλούνται σε αυτούς τους ιστότοπους. Η Εταιρία δημιουργεί συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους για την ευκολία των χρηστών του. Ωστόσο, τέτοιου είδους συνδέσεις δεν προορίζονται να είναι μια θεματολογία του άλλου ιστότοπου.

Ειδοποιήσεις και αποποιήσεις ευθυνών
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΝ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΚΟΠΟ

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναφέρονται ή προωθούνται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, μπορούν να αλλάξουν από την Εταιρία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους αναφέρονται στον ιστότοπο μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η παροχή από την Εταιρία οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας δεν αποσκοπεί στο να αποτελέσει έγκριση ή σύσταση από την Εταιρία για τέτοια προϊόντα ή υπηρεσίες.

Η Εταιρία ΡΗΤΑ αποκλείει οποιαδήποτε ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ αγαθά ή υπηρεσίες αγοράσθηκαν μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή συνδέσμους σε αυτή την ιστοσελίδα. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ οποιαδήποτε ανακρίβεια ή εσφαλμένο πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα, τυχόν ελλείψεις, λάθη ή διακοπή των ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή τυχόν ελλείψεις, ελάττωμα ή βλάβη για οποιαδήποτε  ΑΓΑΘΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΝ Ή ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Εταιρία ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΕΣΟΔΩΝ, ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ αυτής της ιστοσελίδας, ή τυχόν ελλείψεις, ελάττωμα ή βλάβη ΤΗΣ οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες ΑΓΟΡΑΣΕΙ Ή παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Σύνδεσμοι σε αυτήν την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Εταιρία ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

Η επίλυση κάθε ενδεχόμενης διαφοράς, που έχει σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης, την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα και την χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας/ προγράμματος ή επ’ ευκαιρία αυτής, διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή της είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Πόλεως των Αθηνών

Η εμπορική χρήση απαγορεύεται
Ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορική προσπάθεια. Οι οργανισμοί, οι εταιρείες ή / και οι επιχειρήσεις ενδέχεται να μην συμμετέχουν και να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό. Επιτρέπεται η διερεύνηση παράνομων και / ή μη εξουσιοδοτημένων χρήσεων του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρηστών ή / και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή τη χρήση προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης για εμπορικούς σκοπούς, σύνδεση με τον ιστότοπο ή μη εξουσιοδοτημένο πλαίσιο και θα ληφθούν τα κατάλληλα νομικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αστικών, ποινικών και αγωγών αποκατάστασης. Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με την άδειά μας, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, μπορούμε να λάβουμε εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του αριθμού των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνετε ή λαμβάνετε και του ηλεκτρονικού φιλτραρίσματος ή του περιορισμού ή τερματισμού του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Συμπεριφορά
Στις ψηφιακές σας αλληλεπιδράσεις με άλλους χρήστες (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, μηνυμάτων ιστότοπου, άμεσων μηνυμάτων, δημοσιεύσεων, φωτογραφιών και σχολίων φόρουμ), συμφωνείτε να συμπεριφέρεστε πολιτισμένα και με σεβασμό στους άλλους χρήστες. Ονόματα – ψευδώνυμα, πληροφορίες και οποιοδήποτε υλικό μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό θα αφαιρείται και ανάλογα με την κρίση της ομάδας διαχείρισης ο λογαριασμός μπορεί να απενεργοποιείται προσωρινά ή να διαγράφει οριστικά. Ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρενοχλείτε ή να κάνετε κακό κατά οποιουδήποτε άλλου χρήστη του Δικτυακού Τόπου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τι σημαίνει παρενόχληση ή κακή συμπεριφορά και πού συνέβη αυτό και μπορεί επίσης, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί εν μέρει ή εντελώς την παροχή υπηρεσιών σε οποιοδήποτε παραβιάζον μέλος. Ως μέρος αυτών των προσπαθειών, η Εταιρία μπορεί να προσελκύσει τη βοήθεια των ενεργών χρηστών του για να μετριάσει μηνύματα, σχόλια και άλλο περιεχόμενο που έχουν επισημανθεί για να καθορίσει εάν η συμπεριφορά ενός χρήστη είναι επιβλαβής για την κοινότητα.

Διαβιβάσεις
Συμφωνείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς. Αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να είναι επικοινωνιακές συναλλαγές ή επικοινωνιακές σχέσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα, όπως ειδοποιήσεις διοικητικών μηνυμάτων και ειδοποιήσεις ή αλλαγές υπηρεσιών ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν εμπορικές προσφορές,  ή ειδικές προσφορές από εμάς ή από τρίτους συνεργάτες.

Fallinlove
Dimokratias 23,
70014 Hersonissos, Crete
Greece

Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Δημιουργία νέου Λογαριασμού

Η ιδιωτικότητα για εμάς είναι πολύ σημαντική και ποτέ δεν θα πουλήσουμε τις πληροφορίες σας.

 
×
Δημιουργία Λογαριασμού Έχετε ήδη Λογαριασμού

 
×
Ξεχάσατε τα στοιχεία σύνδεσης;
×

Go up

Στο Fallinlove οι γυναίκες έχουν τον πρώτο λόγο!
Το προφίλ σας δεν θα είναι ορατό από τους άλλους χρήστες!!
Αν κάποιος σας ενδιαφέρει του στέλνετε αίτημα φιλίας.
Εφόσον το δεχτεί, και είστε πλέον «φίλοι», τότε μόνο θα μπορεί να δει το προφίλ σας!

Επίσης προσφέρουμε σε κάθε γυναίκα ΔΩΡΕΑΝ συνδρομή κάνοντας απλά εγγραφή!!
(Άρπαξε την ευκαιρία δεν θα ισχύει για πάντα!)
Αφού θα είστε πλέον συνδρομήτρια στο Fallinlove
θα μπορείτε να βλέπετε τους άνδρες που έχουν εγγραφεί στον ιστότοπο μας
και θα έχετε πρόσβαση στα στοιχεία τους.
Έπειτα θα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και αίτημα φιλίας
σε όποιον σας ενδιαφέρει για να γνωριστείτε!

Άντρες για να βρείτε ταίρι θα πρέπει εκείνο να σας επιλέξει πρώτα.
Μείνετε συντονισμένοι!